Voiajori MOLDOVA Понедельник, 2019-06-17, 4:48 PM
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Asociatia Obsteasca Clubul Columbofililor din Chisinau (AO C C C ) » Statutul A.O. CLUBUL COLUMBOFILILOR din CHISINAU
Statutul A.O. CLUBUL COLUMBOFILILOR din CHISINAU
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:19 PM | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Asociaţia Obştească Clubul Columbofililor din Chişinău în continuare – “Asociaţia” este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească Clubul Columbofililor din Chişinău
1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la cultura fizică şi sport nr. 330-XIV din 25.03.1999, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17.05.1996, Regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale, alte acte normative şi prezentul Statut.
1.4 Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească”.
1.5 Asociaţia dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Primăria municipiului Chişinău, dispune de toate drepturile şi obligaţiile atribuite de lege unor asemenea categorii de persoane juridice; dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul municipiului Chişinău. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Asociaţiei.
1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut.
1.9 Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.
1.10 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.11 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de Statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.12 Sediul Asociaţiei se află pe adresa: mun. Chişinău, bd.Moscova, nr. 17/1, ap. 76.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:20 PM | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixtiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice, este accesibilă pentru toţi solicitanţii. Tuturor persoanelor fizice şi juridice li se garantează accesul liber la raportul de activitate al Asociaţiei.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:21 PM | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
3. SCOPURILE, SARCINILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ASOCIAŢIEI

3.1. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri:
a) Studierea şi propagarea istoriei columbofile în rîndurile populaţiei din mun. Chişinău;
b) Popularizarea şi dezvoltarea culturii de întreţinere, îngrijire şi selecţie a diferitor rase de porumbei, utilizarea celor mai noi realizări ale ornitologiei şi geneticii;
c) Propagarea şi dezvoltarea raselor autohtone de porumbei, formate şi păstrate de strămoşii noştri :
-Jucător de Chişinău
-Jucător basarabean
-Jucător de Bălţi
-Roller de Chişinău
-Roller de Izmail
-Răţuşca de Chişinău
-Akkerman
-Jucător basarabean capăcit
d) Organizarea şi dezvoltarea activităţii competiţionale sportive columbofile, de zbor,de joc, de agrement şi agricole pe calea organizării expoziţiilor, concursurilor, tîrgurilor, întrecerilor şi altor manifestaţii la nivel local, naţional şi internaţional;
e) Popularizarea sportului columbofil în presă, la radio, televiziune şi publicaţii proprii;
3.2. Sarcinile de activitate ale Asociaţiei:
a) Crearea speciilor noi de porumbei;
b) Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
c) Formarea secţiunilor specializate (porumbei voiajori, porumbei de joc, porumbei de zbor, porumbei de agrement, păsări de curte, păsări şi animale exotice etc;
d) Colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor şi bolilor specifice porumbeilor;
e) Apărarea intereselor generale ale columbofililor ceea ce priveşte deţinerea de porumbei şi participarea cu aceştea la concursuri şi expoziţii;
f) Aprovizionarea şi repartizarea în exclusivitate a inelelor matricole, a plombelor de concurs, medicamentelor sanitar vetirinare şi a altor materiale columbofile;
g) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor Asociaţiei în organele de stat şi alte organizaţii;
h) Elaborarea proiectelor porumbarilor tipice şi coordonarea cu arhitecţii şi serviciile veterinare ale oraşului pentru instalarea lor;
i) Elaborarea, implimentarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local, în scopul dezvoltării columbofiliei în mun. Chişinău;

3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse, Asociaţia are dreptul:
• să reprezinte interesele Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
• să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
• să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
• să desfăşoare activitate editorială;
• să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
• să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
• să încheie contracte în numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
• să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de oferte sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse din afara ţării, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale etc.;
• să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
• să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
• în conformitate cu art. 26 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activităţi economice ce rezultă din necesitatea realizării scopurilor statutare.
3.4. Asociaţia are următoarele obligaţiuni:
a) să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de Statutul Asociaţiei;
b) să introducă modificările necesare în documentele de constituire în caz de modificare a legislaţiei sau constatare a necorespunderii acestor documente cu legislaţia;
c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii Asociaţiei, indicând denumirea, sediul, organul de conducere, datele privind conducătorii Asociaţiei, care se trec în registrul de stat al asociaţiilor obşteşti.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:23 PM | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
• Adunarea Generală;
• Consiliul de Administrare;
• Preşedintele;
• Comisia de Cenzori (Cenzorul).
4.2. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
4.3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
• determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
• decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
• examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
• alege si revocă membrii Consiliului de Administrare, Comisia de Cenzori, Preşedintele;
• aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de Cenzori;
• aprobă decizii de reorganizare sau lichidare a Asociaţiei, desemnează Comisia de Lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
• soluţionează orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
4.4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei.
4.5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei.
4.6. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare, adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al Statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare.
4.7. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul în care sunt prezenţi 50 % + 1 din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a Statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.
4.8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună, organul abilitat convoacă, repetat, şedinţa ei cu aceeaşi ordine de zi.
4.9. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse pe ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse pe ordinea de zi, Adunarea Generală
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:25 PM | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
poate adopta hotărâri doar în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.
4.10. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.
4.11. Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:
• elaborează strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
• asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
• elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia, prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
• aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
• aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
• stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
• aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
• aprobă crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobă regulamentele lor;
• gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
• stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
• asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
• aprobă primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
• adoptă decizii privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
• asigură conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, gestionarea bunurilor;
• ia decizii privind participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
• aprobă chestiunile care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.
4.12. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 3 ani. Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:26 PM | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
4.13. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiţii:
• în caz de deces;
• în caz de demisie, cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de 14 zile de la avizarea în scris a Preşedintelui;
• în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
4.14. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.13, locul din Consiliul de Administrare rămîne vacant urmînd ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.
4.15. Consiliul de Administrare alege secretarul, care:
• ţine lucrările de secretariat;
• înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
• întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administrare;
• întocmeşte corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
4.16. Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedinte al Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe termen de 3 ani, nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele Consiliului de Administrare, având următoarea competentă:
• convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;
• adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu ţine de competenţa exclusiva a altor organe;
• reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
• administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
• organizează si dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
• formulează propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
• este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
• ţine evidenţa contabilă şi statistică;
• poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei si este responsabil de valorile imobile si circulante ale ei;
• vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
• oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară, cu prezintarea rapoartelor stabilite de lege;
• emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
• decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.
4.17. Preşedintele constituie, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
4.18. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Cenzor, ales de Adunarea Generală pe un termen de 3 ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare.
4.19. Comisia de Cenzori:
• analizează respectarea Statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, inclusiv ale Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
• controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.
4.20. Comisia de Cenzori are dreptul să ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lui pe o perioada concretă, să ia cunoştinţă de toate actele şi documentele ce vizează activitatea Asociaţiei.
4.21. Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de Cenzori decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în cazul semnalării unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.
4.22. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori se prezintă sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare şi Adunării Generale.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:27 PM | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
5. MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE LOR

5.1. Fondatorii Asociaţiei devin membri cu drepturi depline ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii ei nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
5.2. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
5.3. Membrii Asociaţiei depun o cotizaţie de aderare şi una de membru, cuantumul cărora se stabileşte de către Adunarea Generală. Apartenenţa la Asociaţie se confirmă printr-un document după o forma stabilită. Cotizaţiile de aderare şi de membru se aprobă, dar la necesitate, pot fi şi modificate, de către Adunarea Generală.
5.4. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţiuni:
• dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentînd sau nu motivele respective;
• membrii Asociaţiei sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărîrile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.
5.5. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, întrerupînd din proprie iniţiativă relatiile cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rîndurile membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:28 PM | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
6. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE ASOCIAŢIEI

6.1. Patrimoniul Asociaţiei se formează din:
• cotizaţiile de membru;
• sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, organizaţiile filantropice, fondurile şi granturile din ţară şi din străinatate;
• subvenţii de stat, venituri obţinute de la hîrtiile de valoare, depuneri băneşti;
• venituri realizate din activitatea economică proprie;
• venituri obţinute în urma utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
• alte surse neinterzise de lege.
6.2. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3. Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni etc.
6.4. Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.
6.5. Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:29 PM | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARA

7.1. Darea de seamă referitoare la parametrii principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiară a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Cenzor.
7.2. Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
• expunerea succintă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
• soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
• venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
• cheltuielile suportate pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.
7.3. Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.
7.4. Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.
7.5. Tuturor persoanelor fizice si juridice li se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:29 PM | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI

8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.
8.2. Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului Statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le înaintează pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.
8.3. Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărîrea Adunării Generale care este deliberativă cu prezenţa a 50% + 1 din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului de Administrare.
8.4. Modificările şi completările Statutului întră în vigoare din momentul înregistrării acestuia.
 
LUCAДата: Суббота, 2012-02-25, 8:30 PM | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
9. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE A ASOCIAŢIEI

9.1. Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare sau dizolvare in baza deciziei Adunării Generale, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.
9.2. Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
9.3. Dizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
9.4. Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
9.5. Dizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de Lichidare, numita de către organul care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.
9.6. Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
9.7. Comisia de Lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de Lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
9.8. Comisia de Lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
9.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în Statut.
9.10. Comisia de Lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii, ori statutului Asociaţiei.
9.11. Comisia de Lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa ei.
 
LUCAДата: Пятница, 2012-03-09, 10:56 PM | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
Proces- verbal N1Прикрепления: 9760475.jpg(227.5 Kb) · 2062003.jpg(215.7 Kb)
 
LUCAДата: Пятница, 2012-03-09, 11:03 PM | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
Fondatorii CLUBULUI

Luca Nicolae
Donii Vitalie
Botoşan Mihail
Covalenco Victor
Sdvijcov Iuri
Raileanu Constantin
Magher Mihail
Hangan Nicolae
Florea Vladimir
Bîrzoi Valentin
 
LUCAДата: Воскресенье, 2012-03-25, 0:38 AM | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
Прикрепления: 1865506.jpg(466.5 Kb)
 
LUCAДата: Воскресенье, 2012-03-25, 0:39 AM | Сообщение # 15
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
Прикрепления: 5845341.jpg(231.8 Kb)
 
Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Asociatia Obsteasca Clubul Columbofililor din Chisinau (AO C C C ) » Statutul A.O. CLUBUL COLUMBOFILILOR din CHISINAU
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019Бесплатный хостинг uCoz